വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 14, 2018

പുതിയ ട്രീഗാർഡ്

പുതിയ ട്രീഗാർഡ്
റോഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ നട്ടുവളർത്തിയ ഒരാൾ പ്പൊക്ക മെത്തിയ മാവിന് കേട് വന്ന ട്രീ ഗാർഡിന് പകരം പുതിയൊരു ട്രീ ഗാർഡ് സ്ഥാപിച്ചുകൊടുത്തു @ കൂറ്റനാട്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ