വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 28, 2014

കൃഷിക്കാലം


കൂറ്റനാട് മേഘലയിലെ രണ്ടാം വിള നെല്‍കൃഷി പകുതി സമയം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിയ്ക്കുകയാണ്.... ജനുവരി മാസത്തില്‍ കൃഷിയിടങ്ങള്‍ കൊയ്ത്തിന് പാകമാകും...തുലാവര്‍ഷ മഴയുടെ അളവില്‍ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും കര്‍ഷകര്‍ ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ്...
2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: