ബുധനാഴ്‌ച, നവംബർ 19, 2014

അട്ടപ്പാടി - വരണ്ടമേഖലകള്‍...


കിഴക്കന്‍ അട്ടപ്പാടിയിലെ വരണ്ട മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകള്‍.... പുതൂര്‍,ഷോളയൂര്‍,ആനക്കട്ടി,കോട്ടത്തറ...2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: