ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 25, 2014

കുട്ടേട്ടന്‍ വാങ്ങിയ പോത്തിന്‍ കുട്ടി


എന്റെ അയല്‍വാസിയും പോത്ത്പൂട്ട് കമ്പക്കാരനുമായ ഡ്രൈവര്‍ കുട്ടേട്ടന്‍ പെരുമ്പിലാവ് ചന്തയില്‍ നിന്നും ഒരു പോത്തിന്‍കുട്ടി യെ വാങ്ങി... ഒരു പോത്തിനെ വാങ്ങണമെന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരാഗ്രഹമായിരുന്നു... പശുക്കുഞ്ഞിനേപ്പോലെ മനുഷ്യനോട് ഇണക്കം കാണിയ്ക്കുന്ന പോത്തിന്‍കുട്ടി ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഇഷ്ടക്കാരനായിമാറിയിരിയ്ക്കുന്നു...

1 അഭിപ്രായം: