ശനിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 26, 2014

പൊടിവിത

വിഷുവിന് പെയ്ത മഴയില്‍   പൂട്ടിയൊരുക്കിയ നെല്‍വയലില്‍ പൊടിവിത നടത്തുന്ന കര്‍ഷകന്‍... ഉഴുതുമറിച്ച മണ്ണില്‍ വിത്തെറിഞ്ഞാല്‍ ,അടുത്ത മഴയില്‍ നെല്‍ച്ചെടികള്‍  മുളച്ചുപൊന്തും...പിന്നീടെല്ലാം പ്രകൃതി ചെയ്തുകൊള്ളും...പ്രകൃതിയില്‍ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നാടന്‍ നെല്‍വിത്ത് മകരമാസത്തില്‍ കൊയ്തെടുക്കാം...കൂറ്റനാട് ,കോമംഗലത്ത് വര്‍ഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന നെല്‍കൃഷിയില്‍ നിന്നും...

1 അഭിപ്രായം: