വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 08, 2013

കളിയിടത്തില്‍നിന്നും അടുക്കളയിലേയ്ക്ക് ...


തങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതില്‍ തങ്ങളുടേതായ പങ്ക് നിര്‍വ്വഹിയ്ക്കുന്ന അഥീന ( 5 – സി , ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂള്‍ വട്ടേനാട് , കൂറ്റനാട് , പാലക്കാട് ജില്ല ) ആദിത്യന്‍ ( 3 -സി , ജി എല്‍ പി എസ് വട്ടേനാട് )

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: