ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 23, 2013

കുഞ്ഞന്‍ കൃഷിക്കാരന്‍

 
the little farmer

പച്ചക്കറിച്ചെടികളിലെ കീടബാധ നിയന്ത്രിയ്ക്കന്നതിനായി ഗോമൂത്രം സ് പ്രേ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞന്‍...
( ആദിത്യന്‍.എസ് , 3 സി , ജി എല്‍ പി എസ് ,വട്ടേനാട്,കൂറ്റനാട്, പാലക്കാട് ജില്ല )
3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: