വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 15, 2013

യന്ത്രനെല്‍കൃഷിയുടെ ഭാവങ്ങള്‍


-->
കൂറ്റനാട് കോമംഗലത്തെ നെല്‍വയലില്‍ നടന്ന യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള നെല്‍കൃഷി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്‍...കര്‍ഷകന്‍ , സി . ജയപ്രകാശ് 9446478580 ( ക്ലര്‍ക്ക് , ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് , പാലക്കാട് )
6 അഭിപ്രായങ്ങൾ: