തിങ്കളാഴ്‌ച, നവംബർ 18, 2013

ഫോര്‍വീല്‍ ഡ്രൈവ്

-->പരുക്കന്‍ മലമ്പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിയ്ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു വാഹനമാണ് ഫോര്‍വീല്‍ ഡ്രൈവ് ജീപ്പ്... ഫോര്‍വീല്‍ ഡ്രൈവ് ജീപ്പിന്റെ പരുക്കന്‍ യാത്രയുടെ ഷോട്ടുകള്‍...3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. ഇങ്ങനെയൊരു യാത്രയില്‍ ജീവന്‍ കയ്യില്‍ പിടിച്ചപോലെ ഇരുന്നതോര്‍മ്മയുണ്ട്.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. ഇത്തരം കാനന പാതകളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കൂടുതൽ മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയല്ലേ കരണീയം?

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ