ചൊവ്വാഴ്ച, ഡിസംബർ 10, 2013

വെള്ളം കുടിപ്പിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം

-->വേനല്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു... ഉച്ചച്ചൂടില്‍ പൊള്ളുന്ന ടാര്‍ റോഡിലൂടെ പോകുന്നവര്‍ക്ക് ദാഹമകറ്റാന്‍ ഒരിടം... കറുകപുത്തൂര്‍ - ചാത്തന്നൂര്‍ റോഡിലുള്ള തിരുമിറ്റക്കോട് 2 വില്ലേജ് ഓഫീസിനുമുന്നിലുള്ള മണ്‍കൂജയില്‍ ദാഹിയ്ക്കുന്നവരെ കാത്തിരിയ്ക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ തണുത്തവെള്ളമാണ്... കഴിഞ്ഞ വേനലില്‍ മുഴുവന്‍ ദിവസവും യാത്രക്കാര്‍ക്ക് കുടിവെള്ളം കൊടുത്ത വില്ലേജ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഇക്കൊല്ലവും മുഴുവന്‍ ദിവസവും കുടിവെള്ളം കൊടുക്കാന്‍ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: