ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 28, 2014

ബംഗാളി ഞാറ്റുപാട്ട്


ഇത്തവണയും ഞാറ് നടാന്‍ ബംഗാളില്‍ നിന്നുള്ള യുവാക്കള്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നു... നെല്‍വയലിലെ വേഗതയിലും കാര്യക്ഷമതയിലും അവര്‍ മറ്റാരേക്കാളും മുന്നില്‍ത്തന്നെയാണ്...
1 അഭിപ്രായം: