ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 21, 2014

വീട്ടുമുറ്റത്തെ പൂക്കാലം


മഴ മാറി വെയില്‍ തെളിഞ്ഞപ്പേള്‍ വീട്ടുമുറ്റത്തെ ചെടികളില്‍ പൂക്കാലം...
location – komangalam , koottanad , palakkad

1 അഭിപ്രായം: