വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 28, 2009

മുള്‍ച്ചെടികള്‍വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളില്‍ വളരുന്ന മുള്‍ച്ചെടികള്‍ മനുഷ്യന് ഉപകാരമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ആധുനികലോകം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു . എന്നാല്‍ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയില്‍ ജീവന്റെ തുടര്‍ച്ച നിലനിര്‍ത്തുക എന്ന മഹത്തായ പാരിസ്ഥിതിക ധര്‍മ്മാണ് ഇവ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത് . തമിഴ്നാട് പോലുള്ള മഴ കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന മുള്‍ച്ചെടികള്‍ നിരവധി ജീവികള്‍ക്ക് അഭയ സങ്കേതമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാല്‍ നിരവധി പക്ഷികളും കുഞ്ഞു ജീവികളും ഈ ചെടികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കാണാം . ശരീരത്തിലെ ജല നഷ്ടം കുറക്കുന്നതിന് ചെറിയ ഇലകള്‍ , സസ്യഭുക്കുകളായ ജന്തുക്കളില്‍ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് വലിയ മുള്ളുകള്‍ എന്നിവ പ്രകൃതി ഇവക്ക് നല്‍കിയ അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയില്‍ ഓരോന്നിനും ഓരോ ധര്‍മ്മമുണ്ട് , മന്ഷ്യന്റെ ധര്‍മ്മം എന്ത് എന്ന് നാം കണ്ടെത്തണമെന്ന്മാത്രം ........അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ