ഞായറാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 14, 2014

നെല്ലിയാമ്പതി ട്രിപ്പ്


-->
പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് പരിധിയിലെ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൂട്ടായ്മയായ റവന്യൂ സ്റ്റാഫ് വെല്‍ഫെയര്‍ അസ്സോസ്സിയേഷന്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും കുടുംബാഗംങ്ങളുടേയും നെല്ലിയാമ്പതി യാത്ര , ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...1 അഭിപ്രായം: