ഞായറാഴ്‌ച, ജൂലൈ 07, 2013

നീന്തല്‍ പഠനം

ഇത് മഴക്കാലം... കടുത്ത വേനലിനുശേഷം നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങള്‍ സമ്പന്നമായിരിയ്ക്കുന്നു... നീന്തലറിയാത്ത നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് നീന്തല്‍ പാഠം പറഞ്ഞുകൊടുക്കാന്‍ പറ്റിയ സമയം...ഇവിടെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരന്‍ ആദിത്യന്‍ നീന്തല്‍ പഠിയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിയ്ക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ( ആദിത്യന്‍ എസ് - 3 സി , ജി .എല്‍. പി .എസ് .വട്ടേനാട് , കൂറ്റനാട് )


4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: