ചൊവ്വാഴ്ച, മേയ് 24, 2016

കരിമ്പന നടൽ.....

പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ മുഖമുദ്രയായ കരിമ്പന നട്ടുവളർത്താനുള്ള ശ്രമം...location - koottanad,palakkad


2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. ഒരു സംശയം!!!പാലക്കാട്‌ മാത്രേ കരിമ്പനകൾ കാണുന്നുള്ളോ??മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഇല്ലേ??

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ