ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 03, 2015

രാത്രിക്കൊയ് ത്ത്


-->
വീണ്ടുമൊരു കൊയ്ത്തുകാലം... രാവുകളേപ്പോലും ശബ്ദമുഖരിതമാക്കിക്കൊണ്ട് കൊയ്ത്തുമെഷീനുകള്‍ സജീവം...
location- komangalam,koottanad,palakkad

1 അഭിപ്രായം: