ബുധനാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 06, 2014

വയല്‍ വരമ്പിലെ പൂക്കള്‍


നിരവധി ചെടികളാലും പൂക്കളാലും സമ്പന്നമായ നമ്മുടെ വയല്‍വരമ്പുകള്‍.... അവയില്‍ പലതും ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍... സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോള്‍ നമുക്ക് കാണാന്‍ കഴിയുന്ന ചെടികളുടെ വൈവിധ്യം... ഇവിടെ പൂത്തുനില്‍ക്കുന്ന വയല്‍വരമ്പിന്റെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങള്‍... കൂറ്റനാട് കോമംഗലത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ച...

1 അഭിപ്രായം: