ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 04, 2014

എന്റെ ചീരകൃഷി

എന്റെ വീട്ടിലെ ചീരകൃഷി.... വളമായി  നല്‍കുന്നത്  ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റില്‍ നിന്നുള്ള സ്ലറി മാത്രം1 അഭിപ്രായം: