വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 07, 2014

തിരക്കില്‍ ഒരമ്മ

തിരക്കേറിയ പാതയോരത്ത് മക്കളെ പാലൂട്ടുന്ന ശുനകമാതാവ്.... മാതൃത്വം , അത് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും മീതേതന്നെയാണ്...

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: