ശനിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 08, 2014

രാജന്‍ വളര്‍ത്തിയ മരങ്ങള്‍

കൂറ്റനാട് സെന്ററില്‍ മുറുക്കാന്‍ കട നടത്തുന്ന രാജന്‍ , തന്റെ കടയ്ക്കുസമീപം നട്ടുനനച്ചു വളര്‍ത്തിയ മരങ്ങള്‍... പലപ്പോഴും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരാലും മറ്റും നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും രാജന്‍ തന്റെ കടമ നിര്‍വ്വഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിയ്ക്കുന്നു... green salute to Rajan  - mob ,  9946671954

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: