വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 30, 2014

നെല്‍കൃഷി വിളവെടുപ്പ്

കൂറ്റനാട് കോമംഗലം പാടശേഖരത്തില്‍ നടന്ന നെല്‍കൃഷി വിളവെടുപ്പ് , ചിത്രങ്ങളിലൂടെ....3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം. ചിത്രങ്ങളിലൂടെ സംഭവം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. നന്നായിട്ടുണ്ട്.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. നന്മയുള്ള ചിന്തകള്‍,പ്രവൃത്തികള്‍....., തെളിയട്ടെ നിറ കതിരായ് നിറയട്ടെ മനമെല്ലാം ........

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ