വെള്ളിയാഴ്‌ച, മേയ് 09, 2014

സ്കൂളുകളില്‍ മരം വളരട്ടെ....


ഹരിതവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വര്‍ഷങ്ങളായി കേരളത്തില്‍ നിരവധി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്... അതിലൊന്നാണ് സ്കൂളുകളില്‍ നടന്നുവരുന്ന ഹരിതപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍.. സ്കൂള്‍വളപ്പുകളില്‍ മരങ്ങള്‍ നട്ടുവളര്‍ത്തി വലുതാക്കിയ നിരവധി സ്കൂളുകള്‍ കേരളത്തിലുണ്ട്.. അത്തരത്തില്‍ ഒരു സ്കൂളാണ് മണ്ണാര്‍ക്കാട് തച്ചമ്പാറയിലെ ദേശബന്ധു ഹൈസ്കൂള്‍...ദേശബന്ധുസ്കൂളില്‍ നട്ടുവളര്‍ത്തിയ മരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍


2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: