ശനിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 26, 2013

തോട്ടില്‍ കുളി

തോട്ടില്‍ കുളിയ്ക്കുകയും കളിയ്ക്കുകയും തോടിനെ സമീപിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭിയ്ക്കുന്ന ഒന്നല്ല....... ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് മഹാഭാഗ്യമുള്ളവരാകണം !!!!!!
( തോട്ടില്‍ക്കുളിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ - അര്‍ജുന്‍,അരുണ്‍ , അഥീന ,ആര്‍ദ്ര, ആദിത്യന്‍ )

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: