വ്യാഴാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 02, 2012

തവളക്കണ്ണന്‍ കതിരിട്ടപ്പോള്‍

നാടന്‍ നെല്‍വിത്തുകളെ പരിരക്ഷിയ്ക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂറ്റനാട് ഭൂമിക ഓര്‍ഗാനിക് ഫാമിംഗ് ട്രസ്റ്റ് കൃഷിചെയ്ത തവളക്കണ്ണന്‍ നെല്ല് കതിരിട്ടപ്പോള്‍ …. ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


1 അഭിപ്രായം: