ശനിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 02, 2013

മഡ് പഡ് ലിംഗ്

ചിത്രശലഭങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ ജീവിതദശയില്‍ വളര്‍ച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ ലവണങ്ങള്‍ മണ്ണില്‍ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്നു... ഇതിനെ മഡ് പഡ് ലിംഗ് എന്നുപറയുന്നു... നീലഗിരി വനമേഖലയില്‍ നദിയോരത്തുനിന്നും പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍...
to read more - click   Mud-puddling

1 അഭിപ്രായം: