വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 30, 2012

ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ദേശീയ സഖ്യം NAPM

ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ദേശീയ സഖ്യം - national alliance of peoples movements
 ( NAPM ) ഒന്‍പതാം ദ്വൈവാര്‍ഷിക ദേശീയ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ , ചിത്രങ്ങളിലൂടെ.....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ