ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 10, 2010

Tharparkar cow


Tharparkar cow is a traditional indian cow specious . the habitat of this specious is thar desert of india. Tharparkar , is name of a town situated in pakistan near to thar desert. Now this animal seen in rajasthan to ran of kutch in gujarath . Many indian cow specious are extinct by cross breading but tharparkar survived . The plus point of this cow is it living hostile conditions .


Shino jacob ഷിനോജേക്കബ്


4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഞാൻ കരുതി ഇത്‌ ധാർ മരുഭൂമി കടന്ന് (ധാർ പാർക്കർ) വന്നതായതു കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ ധാർ പാർക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ജ്യോ...,
  വളരെ വൈവിദ്ധ്യം നിറഞ്ഞതാണ് ഭാരതത്തിലെ തനത് പശു വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍...
  നമ്മുടെ മണ്ണിനും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഇവ വളരെ ഇണങ്ങിയതുമാണ്.....
  എന്നാല്‍ അധിനിവേശം നമ്മുടെ തനത് കാലിവര്‍ങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണുണ്ടായത് .....
  അല്പം ആശ്വാസത്തിന് ഇതൊന്നുകാണൂ.....http://eng.gougram.org/breeds/

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ